Bartiméus gaat activiteiten REA College afbouwen

De raad van bestuur van Bartiméus heeft besloten om op termijn te stoppen met alle activiteiten binnen het REA College. Dat betekent dat Bartiméus tot juli 2026 actief is binnen REA College op de locaties Zeist, Ermelo en Apeldoorn. Deelnemers die nu een traject volgen, maken dit gewoon af. 
 

Waarom deze stap?  
De belangrijkste reden voor Bartiméus om te stoppen is dat de activiteiten verliesgevend zijn. Bovendien is het aantal deelnemers met een visuele beperking, de doelgroep waar Bartiméus zich op richt, al jaren té laag. De verschillende scenario's voor de toekomst laten zien dat dit de komende jaren niet verbetert.  


Wat betekent dit voor de deelnemers?  
Er worden sinds 1 januari 2024 géén nieuwe deelnemers aangenomen door Bartiméus. Nieuwe deelnemers worden doorverwezen naar een van de andere gecertificeerde instellingen. Dat zijn EEGA Plus en de REA partners Heliomare en Pluryn. 
 
De deelnemers van de lopende trajecten (gestart in 2021, 2022 en 2023) blijven tot het eind van hun traject begeleid worden door Bartiméus. Uiteraard conform de kwaliteitsnormen, reeds gemaakte afspraken en persoonlijke doelen van de deelnemers. Zo blijven de deelnemers hoe dan ook verzekerd van goede begeleiding naar passend werk.  
 
Let op! Het gaat hier alleen om de REA activiteiten die nu plaatsvinden op de locaties van Bartiméus in Zeist, Ermelo en Apeldoorn. Voor álle andere locaties van het REA College, die vallen onder Heliomare en Pluryn, verandert er niets.