Privacybeleid Vereniging REA College Nederland

Binnen Vereniging REA College Nederland wordt veel gewerkt met (bijzondere) persoonsgegevens van studenten. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de studenten voor het goed uitvoeren van de (wettelijke) taken van Vereniging REA College Nederland. De student moet erop kunnen vertrouwen dat de Vereniging REA College Nederland zorgvuldig en veilig met zijn of haar persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Vereniging REA College Nederland mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatie, globalisering en digitalisering stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Vereniging REA College Nederland is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het management en de medewerkers spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Vereniging REA College Nederland geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Vereniging REA College Nederland. Dit privacybeleid is in lijn met het algemene beleid van Vereniging REA College Nederland en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

11-06-2018