Nieuws van REA College

Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19

Op dit moment is er door corona een tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19, hier meer te lezen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-15327.html

Vanaf medio augustus 2021 wordt gestart met het inkopen van scholingsdiensten vanuit de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19’ voor klanten die binnen 4 maanden werkloos dreigen te worden. Voor deze klanten was het eerder voor UWV niet mogelijk om scholingsdiensten in te kopen.

Het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021 biedt sinds 1 april 2021 de mogelijkheid om voor klanten die onder de doelgroep van de ‘Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19’ vallen, scholingsdiensten in te kopen.

Tot deze doelgroep behoren ook klanten die onder verantwoordelijkheid van gemeenten of sociale partners vallen en worden geholpen door een regionaal mobiliteitsteam, maar ook klanten van UWV waarvoor eerder geen scholingsdiensten konden worden ingekocht.

Samenwerking Heliomare / REA College met het UWV

Heliomare / REA College heeft een samenwerking met het UWV in de vorm van een scholingsovereenkomst. Wij voldoen aan de eisen die het UWV aan de dienstverlening stelt. Dit betekent dat mensen die via het UWV recht hebben op beroepsonderwijs (vanuit een uitkeringspositie), vanaf nu bij ons een opleiding kunnen volgen.

Wanneer iemand vanuit UWV een WW, Wajong, Wao, WAZ, Wia, WSW ZW, Wet Suwi ontvangt dan kan een opleiding mogelijk worden vergoed door het UWV.

Wij zijn erg blij met deze nieuwe mogelijkheden!
Hierdoor worden onze (maatwerk)scholingstrajecten ook voor mensen in een re-integratietraject toegankelijk. Dit kan onze cliënten aanvullend ondersteunen gedurende hun re-integratie in werk.

Wil je meer informatie hierover ontvangen? Neem dan contact op met Sandra de Bree voor onze locatie Haarlem / Heerhugowaard via s.debree@verwijder-dit.rcnheliomare.nl of met Daphne Lefebre voor locatie Leiden via d.lefebre@verwijder-dit.rcnheliomare.nl

Nieuwe beroepsopleiding Techniekmedewerker

Trots kunnen wij melden dat per 1 september 2021 een nieuwe opleiding aan ons opleidingenoverzicht is toegevoegd, namelijk Techniekmedewerker. Deze mogelijkheid is tot stand gekomen door het aangaan van een actieve samenwerking met Haprotech. Onderstaand meer informatie over deze samenwerking en de inhoud van de opleiding.

REA College heeft veel ervaring met het opleiden en begeleiden naar werk van jongeren en volwassenen met een onderwijs- en arbeidsbeperking. Binnen het huidige reguliere onderwijssysteem blijkt dat er onvoldoende maatwerk en ondersteuning geboden kan worden om deze jongeren en volwassenen de begeleiding te geven die zij nodig hebben.

Lees meer

Er zijn weer nieuwe online voorlichtingen voor diverse REA locaties!

Wil je graag een vak leren,  maar lukt dat niet binnen het reguliere beroepsonderwijs? Dan maakt REA College er werk van! Bij ons krijg je een beroepsopleiding op maat en begeleiding bij het vinden van een baan. Meld je aan voor een online voorlichting.

Bekijk de agenda

Kent u jongeren met een beperking die (dreigen) uit te vallen in het reguliere beroepsonderwijs? Speciaal voor deze jongeren vanaf 17 jaar en zonder startkwalificatie heeft REA College een passend scholingstraject, altijd op maat en met als doel passend werk! We vertellen u er graag meer over tijdens onze online voorlichting speciaal voor medewerkers uit het onderwijs.

Bekijk de agenda

Ik heb een vraag

Ik wil contact