Beroepsopleiding Techniekmedewerker

Trots kunnen wij melden dat per 1 september 2021 een nieuwe opleiding aan ons opleidingenoverzicht is toegevoegd, namelijk Techniekmedewerker. Deze mogelijkheid is tot stand gekomen door het aangaan van een actieve samenwerking met Haprotech. Onderstaand meer informatie over deze samenwerking en de inhoud van de opleiding.

REA College
REA College heeft veel ervaring met het opleiden en begeleiden naar werk van jongeren en volwassenen met een onderwijs- en arbeidsbeperking. Binnen het huidige reguliere onderwijssysteem blijkt dat er onvoldoende maatwerk en ondersteuning geboden kan worden om deze jongeren en volwassenen de begeleiding te geven die zij nodig hebben. Hierdoor vallen zij voortijdig uit, doen meerdere faalervaringen op, ontwikkelen aanvullende problematiek (faalangst, depressieve klachten, verminderd zelfvertrouwen) en kunnen geen opleiding vervolgen en komen zij niet aan het werk. Daardoor zit arbeidspotentieel onnodig thuis op de bank. 

Bij REA College stimuleren we jongvolwassenen om hun talenten te ontdekken, deze verder te ontwikkelen en ze in de beroepspraktijk te gebruiken. Uitgangspunt daarbij is zelfregie: de student neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn/haar toekomst. 

Haprotech
Haprotech heeft veel relaties in de metaalbranche in de provincie Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Vanuit onze relaties krijgen wij de vraag om goed opgeleide kandidaten te leveren, die matchen met het werkaanbod. Naast de bedrijfsopleidingen voor medewerkers van metaalbedrijven, leiden we ook kandidaten op vanuit een uitkeringssituatie. Middels een LeerwerkTraject worden de deelnemers in een relatief korte periode klaargestoomd voor een baan in de techniek, als lasser of als metaalbewerker. Aangezien deze deelnemers exact dezelfde lesstof en begeleiding krijgen als de bedrijfsdeelnemers zijn ze makkelijk plaatsbaar bij onze relaties.

De studenten stromen in op het REA College via de reguliere financieringsmogelijkheden (Indicatie Ernstige Scholingsbelemmingen of maatwerkfinanciering via Heliomare Beroepsopleidingen) en worden na een korte theoretische opleiding op het REA College verder in de praktische vaardigheden geschoold door Haprotech.

Opleidingsinformatie

Soort/type opleiding

Praktijkvaardigheden techniekmedewerker

Duur totale opleiding

De opleiding inclusief werkervaringsperiode (stage) duurt afhankelijk van de ontwikkeling van de kandidaat in totaal maximaal 20 weken.

Opleidingsdagen

Maandag tot en met donderdag. Vrijdag is voor zelfstudie, regelen privézaken, enz. 

Opleidingslocatie(s)

Velsen-Noord (praktijk/theorie) – Haarlem (theorie)

Startdatum

In overleg

Branche-erkend diploma

Ja 

Benodigde PBM’s

Kandidaat ontvangt:

 • Lasoveral (vlam vertragend) 
 • Werk/lasschoenen
 • Werk/Lashandschoenen
 • Voor elke kandidaat is een volledig geoutilleerde gereedschapskist beschikbaar

 

Inhoud opleiding

 • VCA
 • Technisch rekenen
 • Technisch lezen
 • Theorie algemeen
 • Module Spreadsheets: Excel
 • Module Online Essentials (browsers / Outlook)
 • Beroeps Sociale Vaardigheden
 • Empowerment
 • Veiligheid op de werkvloer
 • Aftekenen
 • Zagen
 • Boren
 • Vijlen
 • Slijpen
 • Tappen/schroefdraad snijden
 • Technische tekening lezen
 • Snijbranden
 • MAG lassen NIL niveau 1

 

Taken en verantwoordelijkheden instroom en uitvoering scholingstraject REA College
REA College is eindverantwoordelijk voor het gehele scholingstraject. De trajectbegeleiders van REA College voeren de correspondentie en contacten met de verwijzende instanties zoals gemeenten en UWV. 

Het intakegesprek en praktijkassessment zal, op initiatief van REA College, in afstemming met Haprotech worden ingepland en vormgegeven. Na een positieve beslissing vanuit REA College en Haprotech op de haalbaarheid en passendheid van een scholingstraject zal door de accountmanager van REA College de ESB-indicatie of financiering voor een maatwerktraject via Heliomare Beroepsopleidingen worden aangevraagd.

Verwijzen of meer informatie?
Nieuwe studenten kunnen op dit moment worden aangemeld door verwijzers vanuit UWV en gemeenten. Een kennismakingsgesprek met onze accountmanager op locatie Heerhugowaard of Haarlem is de eerste stap in het proces.

Contactgegevens:
Sandra de Bree.
Email:  s.debree@rcnheliomare.nl
Mobiel: 06-45132376