Vacature Opleidingscoach Developer

Studenten met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een volwaardige baan, via een beroepsopleiding op maat. Wij vinden het een machtig mooie missie.
Jij ook?

Bij REA College/Heliomare Beroepsopleidingen hebben we per direct plek voor een en-thousiaste:

Opleidingscoach Developer (backend)
(aantal dagen/uren in overleg)

De opleiding
Het REA College richt zich op jongvolwassenen die vanwege een beperking (autisme, ADHD enz.) extra ondersteuning nodig hebben om een opleiding te volgen. Onze studen-ten Full Stack Development zijn erg gemotiveerd om zich te ontwikkelen als developer en daarna samen met ons op zoek te gaan naar een betaalde baan.

Het traject bestaat uit een opleiding van twee jaar en heeft 4 instroommomenten per jaar. De opleiding bestaat uit praktijklessen en stage. Daarna volgt bemiddeling naar werk. In het 1e jaar ligt de focus op het kennismaken met verschillende scripttalen en de scrum-methode.

 • In kwartaal 1 wordt gekeken naar webdevelopment. Studenten leren omgaan met HTML/CSS, SASS, Vanilla Javascript en scrum.
 • In kwartaal 2 wordt front-end development gegeven. Hier leren de studenten werken met het Javascript-framework, VueJS, NodeJS en git.
 • In kwartaal 3 staat Java (Ee), Java Spring en OOP op de planning.  Voor studenten die hier veel moeite mee hebben, hebben we een aantal lessen in C# en eventueel Python.
 • Het laatste kwartaal staat, naast een aantal lessen over databases en structuren, voor-al in het teken van verdieping. Je zoekt samen met de student naar een passend pro-fiel, denk hierbij aan: frontend developer, backend developer, tester, webdeveloper of meer richting UI. Op basis van deze keuze wordt er een maatwerk opleiding samen-gesteld, bijvoorbeeld voor een webdeveloper verdieping in php/MySQL en Laravel of Symphony.

De functie

Om 8:15 uur start je de dag op locatie met een praatje met de collega’s – even de laatste nieuwtjes doornemen betreffende de studenten. Hierna ga je aan de slag met de studen-ten. Hun studieprogramma staat op een SharePoint-omgeving. Zij kijken zelfstandig in-structievideo’s en maken praktijkopdrachten. Je maakt contact met de studenten. Dit kan gaan over hoe het met ze gaat, waar ze mee bezig zijn, of er vragen zijn, enz. Wanneer een student ergens niet uit komt, geef je instructies, uitleg of praktijkvoorbeelden.

In loop van de ochtend spreek je de studenten van de andere locatie via Teams voor een daily standup, zodat zij daarna zelfstandig verder kunnen werken. Het ondersteunen van studenten is tot drie uur ’s middags jouw belangrijkste taak. Hiernaast voer jij (sta-ge)voortgangsgesprekken, overdrachtsgesprekken en overleg jij met collega’s (intervisie).

Als studenten op hetzelfde moment zijn gestart met de opleiding, zullen sommige prak-tijkopdrachten in groepsverband worden uitgevoerd. Aan jou de taak om studenten hier-bij te ondersteunen. Regelmatig heb je ook voortgangsgesprekken met de studenten.

Soms ontvang je een kandidaat-student die je toetst op zijn leerbaarheid (cognitief ge-schikt) en schoolbaarheid (motivatie, houding en gedrag) voor de opleiding. Hiervan maak je een observatieverslag.
Zodra de studenten naar huis zijn vertrokken, heb jij de gelegenheid voor verslaglegging, het bijwerken van de SharePoint omgeving en het door ontwikkelen van de opleiding. Je zorgt ervoor dat de opleiding blijft aansluiten op de huidige arbeidsmarkt.

Momenteel heeft de opleiding alleen een docent frontend development. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die het team compleet komt maken met zijn of haar kennis over backend development.

Profiel

 • Uitgebreide kennis van Java en/of C#
 • Ervaring met modern Java ecosysteem (Spring Boot)
 • Ervaring met OOP
 • Ervaring met Java SE & Java EE
 • Geduldig om kunnen gaan met studenten
 • Open staan voor feedback (ook van studenten)
 • Je staat ervoor open om te leren over onze doelgroep
 • Je blijft graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied
 • Kennis van Python is een pre
 • Kennis van front-end talen, buildtools en frameworks is een pre

Wil je meer informatie of een dagje meedraaien, mail dan naar FSD-docent Wouter Geerlings: w.geerlings@verwijder-dit.rcnheliomare.nl
Wil je solliciteren, mail dan naar de locatiemanager Jeroen van Waas:
j.vanwaas@verwijder-dit.rcnheliomare.nl