Online voorlichtingen REA College Zeist, Ermelo en Apeldoorn voor verwijzers

Werkt u met jongeren zonder startkwalificatie en met een beperking die (dreigen) uit te vallen in het reguliere beroepsonderwijs? Speciaal voor deze jongeren vanaf 17 jaar heeft REA College een passend scholingstraject, altijd op maat en met als doel passend werk!  

Op onderstaande data vinden er online voorlichtingen voor medewerkers van gemeenten plaats.  
Trajectbegeleiders, leerplichtambtenaren en andere medewerkers die vanuit de gemeente betrokken zijn bij deze jongeren zijn van harte welkom op deze voorlichtingen

Van 14.30 uur tot en met ongeveer 15.30 uur is er een presentatie over onze mogelijkheden en aansluitend kunt u al uw vragen stellen. 

Programma:

  • Een presentatie over de mogelijkheden bij REA College. 
  • Ruimte voor al uw vragen. 

Meld nu aan! 

Om de voorlichting overzichtelijk te houden hanteren we een maximaal aantal deelnemers dus meldt u op tijd aan.
De online voorlichtingen worden gegeven via Microsoft Teams

Aanmelden?
Stuur een email naar voorlichtingbartimeus@reacollege.nl
Vermeld wel in uw emailbericht voor welke datum u zich aanmeldt en uw naam en of uw specifieke vragen hebt!

9 januari 2024 van 14:30 – 15:30 voor verwijzers (gemeenten, AOB‑ers, RMC’s etc.)

Bent u aangemeld?  
Dan krijgt u een week voor de voorlichting een link naar de online voorlichtingsbijeenkomst. 
Op de dag van de bijeenkomst ontvangt u een reminder. 

Nieuwsgierig? 
Wilt u alvast meer over REA College lezen? Kijk op www.reacollege.nl. Of lees het verhaal van ICT-er Ian, die na de Route-Educatie-Arbeid van het REA College een mooie baan vond. 

De scholingstrajecten van REA College voor jongeren met een visuele beperking worden verzorgd op de REA vestigingen in Zeist, Ermelo en Apeldoorn. 

Tot op de online voorlichting! 


Voorlichting voor cursisten en scholen 

Dit is een online voorlichting voor medewerkers van gemeenten. Bent u betrokken vanuit een onderwijsinstelling of de jongere(n) zelf en wilt u ook een online voorlichting volgen? Dat kan. Stuurt u dan een email naar voorlichtingbartimeus@reacollege.nl met als titel ‘voorlichting jongeren’ of ‘voorlichting scholen’ en uw gegevens. U ontvangt dan informatie over de komende voorlichtingsevenementen. 

De dienstverlening van REA College valt onder de Participatiewet. De scholingstrajecten naar werk worden vergoed vanuit een subsidieregeling van UWV in samenwerking met gemeenten.