Online voorlichtingen REA College Zeist, Ermelo en Apeldoorn voor scholen

Kent u jongeren met een beperking die (dreigen) uit te vallen in het reguliere beroepsonderwijs? Bijvoorbeeld als leerlingen te weinig sociale- en werknemersvaardigheden beschikken om zich staande te houden tijdens een stage of regulier werk? 
 
Speciaal voor deze jongeren vanaf 17 jaar en zonder startkwalificatie heeft REA College een passend scholingstraject, altijd op maat en met als doel passend werk! 

Op onderstaande data vinden er online voorlichtingen hierover plaats. 

Van 14.30 uur tot en met ongeveer 15.30 uur is er een presentatie over onze mogelijkheden en aansluitend kunt u al uw vragen stellen. 

Programma:

  • Een presentatie over de mogelijkheden bij REA College. 
  • Ruimte voor al uw vragen. 

Meld nu aan! 

Om de voorlichting overzichtelijk te houden hanteren we een maximaal aantal deelnemers dus meldt u op tijd aan.
De online voorlichtingen worden gegeven via Microsoft Teams

Aanmelden?
Stuur een email naar voorlichtingbartimeus@reacollege.nl
Vermeld wel in uw emailbericht voor welke datum u zich aanmeldt en uw naam en of uw specifieke vragen hebt!

12 december 2023 van 14:30 – 15:30 voor scholen (VSO, MBO etc.)
16 januari 2024 van 14:30 – 15:30 voor scholen (VSO, MBO etc.)
6 februari 2024 van 14:30 – 15:30 voor scholen (VSO, MBO etc.)
12 maart 2024 van 14:30 – 15:30 voor scholen (VSO, MBO etc.)

Bent u aangemeld?  
Dan krijgt u een week voor de voorlichting een link naar de online voorlichtingsbijeenkomst. 
Op de dag van de bijeenkomst ontvangt u een reminder. 

Nieuwsgierig? 
Wilt u alvast meer over REA College lezen? Kijk op www.reacollege.nl

De scholingstrajecten van REA College voor jongeren met een visuele beperking worden verzorgd op de REA vestigingen in Zeist, Ermelo en Apeldoorn.  

Tot op de online voorlichting! 


Voorlichting voor gemeenten of verwijzers

Dit is een online voorlichting voor scholen. Bent u betrokken vanuit gemeente of als verwijzer en wilt u ook een online voorlichting volgen? Dat kan. Stuurt u dan een mail naar voorlichtingbartimeus@reacollege.nl met als titel ‘voorlichting verwijzers’ en uw gegevens. U ontvangt dan informatie over de komende voorlichtingsevenementen. 

De dienstverlening van REA College valt onder de Participatiewet. De scholingstrajecten naar werk worden vergoed vanuit een subsidieregeling van UWV in samenwerking met gemeenten.