Verslag bijeenkomst MBO en REA College

Een verslag van de bijeenkomst op 8 oktober 2015 in het licht van een nadere kennismaking van MBO met REA College. 

  • Wat is REA College eigenlijk, wat is hun opdracht, hoe voeren ze die uit?
  • Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er en welke ervaringen zijn daarmee opgedaan?
  • Welke werkwijze hanteert REA College, hoe verschilt hun aanpak en setting van dat van het MBO?
  • En zijn er grenzen aan Passend Onderwijs in het MBO en zijn er grenzen aan wat REA College biedt?