Tevreden cursisten bij REA College

Voor REA College is het van groot belang om te weten wat de cursisten en opdrachtgevers van hun opleiding en begeleiding vinden. Daarom worden er ieder jaar tevredenheidsmetingen gehouden. De resultaten daarvan worden gebruikt om verbeteringen in de dienstverlening te realiseren.

Van de cursisten krijgt REA College dit jaar (2015) een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. Van de financier een 7,5 en van de verwijzers een 8,3. Als sterke punten worden onder meer genoemd: de behaalde resultaten, de deskundigheid van het personeel en de begeleiding die wordt geboden aan de cursisten.

Waar we op basis van de feedback van cursisten, verwijzers en financiers mee aan de slag gaan is de modernisering van het onderwijs en de lesmaterialen. Meer individuele verhalen van cursisten zijn te vinden in de Nieuwsbrief: Onbeperkt. De belangrijkste diensten van REA College zijn de Talentenexpeditie, de beroepsopleiding en de bemiddeling en plaatsing. In een aantal gevallen wordt er na plaatsing ook nog jobcoaching verzorgd door het REA College. 

Op de locaties van REA College Pluryn zijn het afgelopen jaar 272 jongeren aangemeld voor de Talentenexpeditie en 147 voor een beroepsopleiding. Er zijn 224 jongeren uitgestroomd. Daarvan hebben er 203 hebben een Talentenexpeditie gevolgd. Voor al deze jongeren is en rapportage gemaakt met adviezen voor de toekomst. Er zijn 17 jongeren waarvan de jobcoaching was afgelopen. De overige jongeren (104) hebben hun beroepsopleiding afgerond. De meesten daarvan hebben REA College Pluryn verlaten met een diploma op zak. Meer dan de helft had op dat moment een baan voor langere tijd.