REA College overhandigt boek REAliteit aan Jetta Klijnsma

Dinsdag 21 maart 2017 was het zover; drie studenten van het REA College en twee medewerkers brachten het boek REAliteit naar Den Haag om aan (voormalig) Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (PvdA) te overhandigen.

REAliteit is het boek waarin de persoonlijke verhalen van een aantal van onze studenten en stakeholders staan. REAliteit gaat over het nut, belang en de noodzaak van het REA College. Over het verschil tussen meedoen en bijdragen of langs de zijlijn staan. Over investeren in talent in plaats van uitgaan van het gebrek. En wat dat oplevert, als je (weer) kunt geloven in jezelf en een kwalificatie voor de arbeidsmarkt kan halen, werk kan vinden, energie en zingeving ervaart, een bijdrage levert.

Samen met twee van haar beleidsmedewerkers van het Ministerie van SZW, heet mevrouw Klijnsma ons hartelijk welkom. Ze is geïnteresseerd, betrokken en stelt gerichte en persoonlijke vragen aan Marieke, Fabiënne en Cisne. De sfeer is ontspannen en informeel en de drie studenten vertellen treffend en helder hun persoonlijke verhaal.

In vijftien minuten tijd passeren drie levens kort de revue en horen en zien we de hoop, de verwachting en de wens dat er een prachtige toekomst in het verschiet ligt; een diploma, een baan, een plek waar je inzet gewaardeerd wordt!

Wij –de medewerkers van het REA College- voelen ons trots en oprecht blij met én voor deze drie geweldige mensen die vandaag tevens symbool staan voor álle REA College studenten en als ambassadeurs van het REA College optreden.

Mevrouw Klijnsma zal er zorg voor dragen dat de REAliteit bij haar opvolger terecht komt. Ze is zich duidelijk bewust van de waarde en het nut van onze instelling. Het is één van de redenen waarom ze haar eigen werk doet; “We gaan gewoon door. Voorwaarts gaan!” zegt ze, “gewoon doen wat je kan doen en vertrouwen hebben.”

We willen dat iedereen vanuit zijn of haar eigen talenten een steentje kan bijdragen. Die boodschap is goed overgekomen.

De tijd zit er op. Veel te snel nemen we weer afscheid van haar. Terug in de trein bekijken we de foto’s. Het was een geweldige dag en een bijzondere ervaring. Een mooiere REAliteit is er niet. En wat ons betreft, gaan we zeker gewoon door!

Marieke, Cisne en Fabiënne, Jeroen Schaub en -geschreven door- Klaske Rehorst