Met creatieve workshops de leerproblemen te lijf

Nieuw instrument beschikbaar voor begeleiding van jongeren met psychisch/psychiatrische problemen

In het beroepsonderwijs groeit het aantal jongeren met psychisch/psychiatrische problematiek in combinatie met gedragsproblemen sterk. Voor leraren en werkgevers kan dit een flinke uitdaging zijn. Het huidige onderwijs- en ondersteuningsaanbod, vaak gebaseerd op algemene handicapdefinities met bijbehorende kenmerkende problematiek, sluit vaak niet aan bij wat voor deze jongeren nodig is. Daarom hebben REA College Pluryn en Ambachtsplein, samen met een aantal Europese instellingen in het project Indiverso, nieuwe methoden en instrumenten gemaakt om hier een antwoord op te geven. Het eerste instrument dat nu beschikbaar komt is de creatieve workshop.

Daar waar reguliere manieren van lesgeven niet werken voor leerlingen met leerproblemen, richt de creatieve workshop zich op het gebruiken van meerdere zintuigen en het creatieve gebruik van ICT. Dit is verder uitgewerkt in workshops schrijven en tekenen, muziek, film en theater.

Een belangrijk doel van het programma is het aanbieden van compensatie mogelijkheden. Creatieve scholing biedt jonge mensen de mogelijkheid originele idee├źn en activiteiten te ontwikkelen. Het is juist deze creativiteit die het jongeren met leermoeilijkheden mogelijk maakt om andere leer strategie├źn te ontwikkelen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de koppeling van de leerdoelen in de workshop en de 21ste eeuwse vaardigheden.

De komende maanden zullen er meer instrumenten voor de begeleiding en bemiddeling van jongeren met psychisch/psychiatrische problematiek beschikbaar komen zoals: een studiedag voor werkgevers, intervisie voor medewerkers en opzet van netwerkbijeenkomsten.

Voor een uitgebreide beschrijving van de workshops en voor informatie over het Indiverso project kan je terecht bij: Birgit Grimbergen (bgrimbergen@verwijder-dit.pluryn.nl)

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie via het Erasmus+ programma. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.