REA College doet mee aan project INDIVERSO

Het ontwikkelen van nieuwe ondersteuningsconcepten voor mensen met psychische beperkingen bij beroepsopleidingen en het vinden en behouden van werk kan een uitdaging zijn. In project INDIVERSO* bundelen 11 instellingen uit 7 Europese landen hun krachten om hiervoor oplossingen te bedenken. 

Eén van deze instellingen is REA College. Doel van het project is om op basis van bestaande kennis en werkwijzen een pakket van instrumenten te ontwikkelen waarmee de doelgroep aan het werk komt en ook blijft.

In totaal worden 7 instrumenten met meerdere modules beschreven en uitgetest:

  • Instrument 1     Ondersteuning voor cliënten
  • Instrument 2     Training van docenten en trainers
  • Instrument 3     Training van coaches en trajectbegeleiders
  • Instrument 4     Intervisie en supervisie
  • Instrument 5     Richtlijnen voor preventie en crisisinterventie
  • Instrument 6     Voorlichting en training voor werkgevers
  • Instrument 7     Netwerken

Modules waaraan gewerkt wordt zijn onder meer: creatieve training om sociale vaardigheden te ontwikkelen, psychomotorische therapie, empowerment door middel van sportactiviteiten, herkennen van begeleidingsbehoeften door docenten in het reguliere onderwijs, ondersteuning van werkgevers en richtlijnen voor het opzetten van een regionaal netwerk.

Het komende jaar zal worden gebruikt voor het uitwerken van de modules en het uitrollen hiervan in de verschillende landen. De universiteit van Kassel zorgt voor de wetenschappelijke ondersteuning.

Meer informatie over het project en de instrumenten is te verkrijgen bij Birgit Grimbergen: bgrimbergen@verwijder-dit.pluryn.nl

* Project INDIVERSO (inclusive diverse solutions for VET for people with disabilities)