Verslag themabijeenkomst REA Ambassadors locatie Heerlen

Het idee werd twee jaar geleden geboren tijdens een sfeervolle, dus geslaagde afsluiting van het schooljaar bij REA College Heerlen. Bij een hapje en een drankje kwamen de tongen wat meer los en werden ideeën over hoe oud- studenten van REA College contacten met elkaar konden onderhouden, ervaringen met elkaar konden uitwisselen en de binding met REA College niet zouden verliezen, geventileerd.

Thijs van Leeuwen, toenmalige duizendpoot van de locatie Heerlen, wierp zich op als aanjager van de ‘beweging’ die REA Ambassadors werd genoemd. Het spel kwam daarna op de wagen. Tijdens enkele navolgende diploma-uitreikingen werd het lidmaatschap van de REA Ambassadors gepromoot. Studenten die langere tijd geleden al het hoofdstuk REA College hadden afgesloten werden benaderd via de sociale media.

De intensieve voorbereidingen van een in het leven geroepen werkgroep resulteerden op woensdag 28 maart 2018 in een bijeenkomst die het thema ‘Op weg naar succes’ had. De opkomst was bemoedigend, zeker gelet op het feit dat het de eerste activiteit betrof. De pakweg dertig aanwezigen werd, hoewel om redenen wat aangepast, een interessant en onderhoudend programma voorgeschoteld. De afwisseling tussen interviews met een drietal ervaringsdeskundigen – oud-studenten die al furore maakten in het bedrijfsleven en die over hun ervaringen tijdens de afgelopen jaren bevraagd werden - en binnen het thema passende filmpjes maakte dat er een levendige interactie was tussen de aanwezigen.

Het hartstochtelijke pleidooi van een werkgever voor de doelgroep van het REA College zorgde voor een onverwachte, maar passende en welkome slotnoot. Tijdens de nazit, waarbij ook recht gedaan werd aan de behoeften van de inwendige mens, werden ervaringen met elkaar gedeeld en contactgegevens uitgewisseld en gingen er tips over en weer. Dat bijna iedereen veel later dan het geplande tijdstip van afsluiting huiswaarts keerde mag er een bewijs van zijn dat deze avond zeer geslaagd was. Reden te meer voor de werkgroep om al te beginnen aan het schrijven van een draaiboek voor de volgende bijeenkomst van de REA Ambassadors. Deze is gepland ergens in oktober- november 2018.